Show IP

La teva IP: 54.226.113.250

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Política de qualitat

L'institut Provençana té la certificació de ISO 9001 per la Qualitat a la seva gestió organitzativa aplicada als cicles formatius que imparteix.

L'Institut Provençana té com a missió principal la capacitació laboral i el desenvolupament personal de l'alumnat. La capacitació laboral en la transmissió de coneixements i en la capacitat per aprendre; i el desenvolupament personal fomentant l'esperit crític, el diàleg, el companyerisme, el respecte pel medi ambient i la no discriminació per raó de sexe, raça, ideologia o condició social.

La Política de Qualitat del centre, tal com s'estableix en el Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha estat i estarà sempre d'acord amb satisfer les expectatives i les necessitats educatives del nostre alumnat, així com les dels diferents beneficiaris de la nostra activitat; tant externs: famílies, empreses, Universitats, administració educativa, la ciutat de L'Hospitalet i l'entorn social; com interns: membres de l'equip humà de l'Institut Provençana.

Per tal de garantir aquest objectiu, la direcció del centre es compromet a implantar, mantenir i cercar la millora contínua del nostre sistema de gestió de la qualitat, així com a vetllar pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre.

El compromís de la qualitat afecta a tota l'organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO Logo Poctefa
innobaix Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO