Show IP

La teva IP: 54.224.2.123

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Política de llicències informàtiques

L’Institut Provençana defineix la seva política en relació a les llicències informàtiques com:

1.    utilitzar sempre que sigui compatible amb el món laboral, programari d’ús lliure

2.    en aquells mòduls en què no sigui compatible amb el món laboral la utilització de programari lliure, utilitzar en determinades aules programari amb llicència

3.    mantenir un inventari de les llicències informàtiques que s’adquireixen

4.    mantenir un inventari amb els ordinadors que tenen instal.lat programari amb llicència

5.    demanar al Departament d’Ensenyament la compra de les llicències com a material inventariable de dotació dels nous cicles

6.    realitzar sessions metodològiques al professorat del centre envers programari lliure

7.    utilitzar versions acadèmiques de determinats programes informàtics

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO innobaix
  Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO